รับทำเว็บไซต์ ปรึกษาทำเว็บ พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น เว็บบนมือถือ
ติดต่อ: 095-912-5794

Man Hours

เว็บแอพพลิเคชั่น คำนวณเวลาและปริมาณงานที่ทำในช่วงเลาหนึ่งๆ เพิ่มความเร็วในการใแสดงผลด้วยเทคนิค AJAX JAVASCRIPT มีระบบบริหารจัดการ Backoffice